Principper for god kommunikation

3 principper for god kommunikation i Aula


Aula for alle
Aula er for alle. Derfor skal vi kommunikere differentieret og målrettet modtageren. Det betyder, at:

 • Vores skriftlige kommunikation med elever og forældre sker i Aula. Andre medier, f.eks. Facebook, anvendes kun til at informere generelt om institutionen
 • Vi kommunikerer tydeligt og afstemmer budskab, form og indhold til modtageren
 • Vi leverer dynamisk, levende og intuitiv information og inddrager gerne film, lyd og billeder til at illustrere læring og trivsel
 • Vi bruger enkeltsagshåndtering. Det betyder, at Aula ikke erstatter det personlige møde eller en telefonsamtale

Vedkommende og tilstrækkelig
Vi kommunikerer med modtageren i fokus. Den enkelte skal opleve kommunikationen vedkommende og tilstrækkelig. Det betyder at:

 • Vi sikrer os, at valget af kommunikationskanal understøtter budskabet 
 • Vi kommunikerer korrekt, præcist og på et niveau tilpasset modtageren
 • Vores kommunikation er meningsfuld, informativ og konstruktiv
 • Vi kommunikerer primært om børns læring og trivsel
 • Vi kommunikerer til den enkelte eller til en gruppe og bruger kun massekommunikation, når den er vedkommende for alle
 • Vi kommunikerer det vigtigste og er altid bevidste om, hvad der er nice to know og need to know

Respekt og i en venlig tone
Vi kommunikerer respektfuldt og i en venlig tone. Det betyder at:

 • Vi tænker os om – inden vi skriver
 • Vi arbejder hver især vedvarende med egen skriftlig formidling og opsøger gerne sparring
 • Vi kommunikerer i et enkelt og let forståeligt sprog med lavt lix
 • Vi anvender systematik og struktur så:
  o Informationer med samme emne står samme sted
  o Vi bruger fælles skabeloner i kommunen
  o Vi sikrer, der er indlagt både tid til at modtageren kan læse og agerer på henvendelser
  o Vi overvejer og ensretter frekvensen for informationer
  o Vi sikrer ensartethed i udsendelse af central information. F.eks. skal ugeplaner være tilgængelige for alle på et fælles aftalt tidspunkt