Planer

Tidsplan for Syddjurs Kommune - Tentativ

18.01.2019

 

Workshop med input til Anvendelsesstrategi

21.01.2019

22.01.2019

Uddannelse af kommunens administrator

23.01.2019

 

Uddannelse af administrative superbrugere

29.01.2019

 

Brandingdag, hvorunder drøftesindhold af dels institutionernes fælles dels lokale websites

18.02.2019

12.04.2019

8 ugers udrulning inkl. 2 ugers bufferperiode

20.02.2019

 

Uddannelse af pædagogiske supberbrugere

21.02.2019

 

Uddannelse af pædagogiske supberbrugere

22.02.2019

01.07.2019

Superbrugere underviser det øvrige personale

28.02.2019

 

Den kommunale administrator deltager i opsætningsmøde i Randers

04.03.2019

 

Pilotskole Syddjurs Kommune: Molsskolen

06.03.2019

 

Workshop for opsætning af Aula,
Byrådssalen H1.28, Tingvej 17, Hornslet kl. 8-14

24.05.2019

 

Datamigrering- og arkiveringsdag for skolesekretærer. Kl 8.30, Firkløveren, Hornslet Rådhus

27.05.2019

 

Aula website arbejdsdag - baseret på beslutninger på brandingdagen den 29.01.2019, Byrådssalen i Ebeltoft kl. 9.30

31.07.2019

 

SkoleIntra lukkes

31.07.2019

01.08.2019

Skolesekretærernes stikprøvekontrol af, om elevplaner og meget andet "ligger rigtigt"

01.08.2019

 

Generel opfølgning på at implementeringen er lykkedes

aug-19

 

Aula i luften

 

Tidsplan

 

Udrulningsplan

Syddjurs Kommune hører under bølge 3 og 8.