Uddannelse

Der er 5 uddannelsesforløb A-E, hvoraf A-C er planlagte af Aulaprojektet. D og E planlægges på den enkelte skole.

Uddannelse A for administratorer er afholdt den 21. og 22. januar. 1 administrator fra Syddjurs Kommune har deltaget. Deltageren underviser efter sit eget kursusforløb de øvrige 4 administratorer.

Uddannelse B for de decentrale pædagogiske superbrugere er afholdt den 20. og 21. februar. Når du selv har været på kursus, skal du efterfølgende - sammen med skolens øvrige decentrale pædagogiske superbrugere – uddanne skolens pædagogiske personale. Du skal allerede nu planlægge tid og sted. Vi anbefaler at undervise i Aulas testmiljø og først senere lave f.eks. en workshop, hvor det pædagogiske personale lægger data ind i. Det pædagogiske personale får adgang til Aula den 10. maj.

Uddannelse C for kommunens decentrale administrative superbrugere er afholdt den 23. januar. De som evt. skal være administrative brugere uden at være superbrugere, skal undervises af superbrugerne. Du skal som lokal administrativ superbrugere undervise og allerede nu planlægge tid og sted.

Du kan som superbruger og underviser læse mere om uddannelsen og undervisningsmaterialet her i denne guide.

Du kan i øvrigt læse mere om uddannelsesforløbene her.

Der er begrænset adgang til Aulas testmiljø. Du skal derfor reservere adgang ved at sende en mail til VKAS@syddjurs.dk. Her finder du ledige tidspunkter: