Roller og ansvar

Hver kommune har ansvaret for implementeringen af Aula på kommunens skoler og daginstitutioner.  

Aula’s implementering koordineres af:

  Overordnet projektleder:

Vibeke Kahl, vkas@syddjurs.dk

  Teknisk projektleder:

Lone Smedegaard Krings, lsk@syddjurs.dk

  Organisatorisk projektleder:

Niels Ulrik H. Hammer,niham@syddjurs.dk

  Lærer og IT-vejleder:

Jakob Matras, jako4761@syddjurs.dk


Projektlederne
skal fokusere på planlægning og styring af tid, ressourcer og kvalitet i implementeringen. Den overordnede projektleder skal koordinere kommunens opgaver med  Netcompany.

Ledere i den enkelte institution og centralt i kommunen skal fokusere på at lede medarbejdere, processer og værktøjer gennem den forandring, som implementeringen medfører.

Administratorer varetager administrative opgaver og kommunens opsætning i Aula. De  har derfor særlige brugerrettigheder i Aula. De har også kontakten med Netcompanys service desk. Opgaverne kan deles ud på forskellige personer, der varetager forskellige områder, såsom:

  • Opsætning af kommunale dashboards
  • Widgets
  • Login
  • Rettighedsstyring af brugere
  • Retten til indsigt og retten til at blive glemt
  • Opsætning og administration af tværinstitutionelle grupper

Dette koordinerer administratorerne selv.

Decentrale administrative superbrugere varetager administration og opsætning af Aula på de enkelte skoler og dagtilbud og de har dermed særlig brugerrettigheder i Aula. Opgaverne kan deles ud på forskellige personer, der varetager forskellige områder såsom:

  • Opsætning af institutionens dashboards
  • Hjemmesider
  • Opsætning og administration af institutionens grupper

Dette koordinerer de decentrale administrative superbrugere på skolerne selv

Decentrale pædagogiske superbrugere varetager support af Aulas brugere og sikrer at medarbejderne på skolerne og daginstitutionerne er uddannet i brugen af Aula.