Baggrunden for Aula

Regeringen og Kommunernes Landsforening, KL, aftalte i 2014 at realisere en fælles digital brugerportal for folkeskolen kaldet Brugerportalsinitiativet, BPI.

BPI indebærer, at alle kommuner skal anskaffe to overordnede digitale løsninger til skolerne; samarbejdsplatformen, som er et digitalt værktøj til kommunikation og samarbejde mellem skole og hjem (Aula) og læringsplatformen, som er et digitalt værktøj til at arbejde med elevernes læring og trivsel.

​Samlet giver BPI rammerne for:

  • Planlægning
  • Forberedelse
  • Gennemførelse
  • Evaluering af pædagogisk praksis
  • Samarbejde med og omkring børnene