Implementeringsplan

 

Forberedelse af processen

Tid

Opgaver

Opgavetype

Forår 2018

Allokering af ressourcer på skolerne

Budget/ressourcer

Efterår 2018

Afklaring af ledelsesforankring og værdiskabelse med implementering af Aula

Organisatorisk

Efterår 2018

Udarbejd strategi og proces for information og kommunikation om Aula

Kommunikation

Efterår 2018

Afklar administrativ metode for vikardækning

Administration

Efterår 2018

Overordnet planlægning og allokering af ressourcer til uddannelse af superbruger og pædagogisk personale

Uddannelse

Efterår 2018

Udarbejd uddannelsesplan for pædagogisk personale

Uddannelse

Efterår 2018

Udarbejdelse af lokal migreringsplan

Dataoprydning

Efterår 2018

Afklar behov for tilgang til og organisering af skolens egen support

Organisatorisk

 

 

Klargøring til udrulning

Tid

Opgaver

Opgavetype

Efterår 2018

Organisering af superbrugernetværk

Organisatorisk

Efterår 2018

Kvalitetssikring af UNI-Login

Teknik/Opsætning

Efterår 2018

Kvalitetssikre, at brugernes UNI-Login-profil er tilknyttet de relevante grupper

Teknik/Opsætning

Efterår 2018

Tilpasning af generisk informationsmateriale

Kommunikation

Efterår 2018

Oprydning af data i SkoleIntra

Teknik/Opsætning

Forår 2019

Afklaring af hjemmesideindhold

Teknik/Opsætning

 

 

Udrulning

Tid

Opgaver

Opgavetype

Forår 2019

Plan for opfølgning på målopfyldelse og fremdrift for Aula

Planlægning

Forår 2019

Uddannelsesforløb for skolens personale

Uddannelse

Forår 2019

Uddannelsesforløb for slutbrugere

Uddannelse

Forår 2019

Udfør decentral opsætning af Aula

Teknik/Opsætning

Maj/juni 2019

Kommunerne drifter Aula

Teknik/Opsætning

Juni 2019 (FØR sommerferiens start)

Overflytning af data

Teknik/Opsætning

Juli 2019

Organisering af overflyttede data i Aula

Teknik/Opsætning

August  2019

AULA går i luften for Syddjurs Kommune

 

Efterår 2019

Opfølgning på brug af Aula

Evaluering/Tilretning

 

 

Aula i drift – sommer/efterår 2019

Tid

Opgaver

Opgavetype

Fra juni 2019

Organisering af overflyttede data i Aula

Teknik/Opsætning

Efterår 2019

Opfølgning på brug af Aula

Evaluering/Tilretning