Om Aula

Aula er den fælles indgang til kommunikation mellem børn, forældre og fagpersonale fra vuggestue til børnene går ud af folkeskolen.

Aula’s formål er at styrke samarbejdet om børn og unges læring, trivsel og udvikling – mellem forældre, medarbejdere, ledere, børn og unge.

Målene er, at:

  • Øge informationssikkerheden og skabe mere sikker håndtering af følsomme personoplysninger
  • Skabe bedre workflow for skolens ansatte
  • Styrke kommunikationen mellem skole og hjem med henblik på at øge elevernes læringsudbytte
  • Styrke den interne kommunikation mellem kommunens interne aktører

 

Du kan læse mere om Aula her: aulainfo.dk