Hvornår bliver Aula taget i brug?

Efter efterårsferien 2019 vil alle Syddjurs Kommunes 11 folkeskoler tage Aula i brug. Det samme vil dagtilbud, der hører under Rosmus Skole, Thorsager Skole, Molsskolen og Mørke skole. Samtidig bliver SkoleIntra udfaset.

Privatskoler og privat udbudte dagtilbud bruger ikke Aula.

I løbet af 2020 vil øvrige kommunale dagtilbud i Syddjurs Kommune tage Aula i brug, med mindre de er omfattet af landsbyordningen, for så vil de bruge Aula allerede fra efteråret 2019.

For at være omfattet af Landsbyordningen skal 2 betingelser være opfyldt:

  • Skole og daginstitution har samme ledelse
  • Daginstitutionen bruger Skoleintra og vil blive dekoblet, når skolen ophører med at anvende Aula

En lille mini-guide om landsbyordningen er under udarbejdelse. Endvidere ajourføres Aulas FAQ løbende i takt med at kommunerne begynder at organisere sig og stiller spørgsmål om diverse elementer af implementeringen mv. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke yderligere information om ordningen.

Aula nyheder - landbyordninger