Udfør decentral opsætning af Aula

Retur til oversigt

Titel på opgaven

Udfør decentral opsætning af Aula

Beskrivelse

På baggrund af opgaver med opsætning løst i efteråret 2018, vil der i forbindelse med udrulning og ibrugtagning af Aula på Skoler i foråret 2019 være en række opgaver.

I hovedtræk kommer den centrale og decentrale opsætning til at omhandle:

• Central opsætning udført af den kommunale administrator – herunder tildeling af overordnet roller, rettigheder og gruppemedlemsskaber på tværs af skoler og institutioner samt evt. tværkommunale grupper.

• Lokal opsætning udført af den lokale administrative superbruger – herunder tildeling af lokale roller, rettigheder og gruppemedlemsskaber på den enkelte skole og daginstitution.

• Eventuel opsætning af widgets

• Kvalitetssikring af UNI-Login synkronisering

• Opsætning af institutioners hjemmesider

• Opsætning af grupper på institutioner

• Personlig opsætning af Aula for alle decentrale brugere (pædagogisk personale, administrativt personale mv.)

Uddybende beskrivelse

Læs:

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Artikel-9-Aula-Udrulningstrin.pdf

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf