Udarbejdelse af lokal migreringsplan

Retur til oversigt

Titel på opgaven

Udarbejdelse af lokal migreringsplan

Beskrivelse

KOMBIT har opsagt SkoleIntra på vegne af kommunerne, sådan at SkoleIntra pr. den 1.8.2019 ikke længere er mulig at tilgå.

Der vil derfor være en opgave med at overflytte data fra SkoleIntra til Aula for skoler og de dagtilbud, som har anvendt SkoleIntra.

Nogle data flyttes semi-automatisk, men langt størstedelen skal enten flyttes manuelt eller slettes.

• Den centrale projektgruppe har udarbejdet overblik/postkort over flytning af data fra SkoleIntra (er udsendt pr. mail)

• På baggrund af det centralt udarbejdede overblik skal opgavens omfang afklares lokalt, og der skal sikres allokering af ressourcer ift. opgaven

• Opgaven med flytning af data vil omfatte en række medarbejdere. Hvem der har hvilke opgaver meldes tydeligt ud

• Hver skole sikrer oprydning i egne data inden semi-automatisk overflytning af en række data (Klasselog, Kontaktbog, Filer med personoplysninger og Gemte beskeder) til Aula (Sikker Fildeling). Dette foregår umiddelbart før sommerferiens start juni 2019

Uddybende beskrivelse

Læs:

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Artikel-6-Generisk-implementeringsplan.pdf