Allokering af ressourcer på skolerne

Retur til oversigt

Titel på opgaven

Allokering af ressourcer på skolerne

Beskrivelse

I tilrettelæggelsen og planlægningen af implementeringen af Aula er der behov for at frigøre ressourcer til planlægningen, uddannelse og implementering af AULA.

Eksempler på dette kan være:

• Allokering af ressourcer til uddannelse af superbrugere og pædagogisk personale

• Allokering af ressourcer til oprydning og overflytning af data i SkoleIntra for skoler

• Allokering af ressourcer til lokal opsætning af Aula. Denne lokale opsætning og tilpasning omhandler f.eks. at opsætte lokale grupper, lave hjemmeside eller oprette personlige mapper etc.

Uddybende beskrivelse

Superbrugernes uddannelse af institutionens medarbejdere