Afklaring af ledelsesforankring og værdiskabelse med implementering af Aula

Retur til oversigt

Titel på opgaven

Afklaring af ledelsesforankring og værdiskabelse med implementering af Aula

Beskrivelse

 

For at sikre et solidt fokusområde og afsæt for en succesfuld organisatorisk implementering af Aula, er det nødvendigt at...

• afklare, hvordan ledelsesforankringen og værdiskabelsen sikres gennem hele implementeringsprocessen

• afklare, hvilke ressourcer der skal inddrages, og hvilke aktiviteter der igangsættes

Det er afgørende, at ledelse på skolen forstår og kan formidle værdien af Aula, således at Aula, og det at skulle lære nyt og indføre nye ændrede arbejdsgange, opleves som meningsfuldt og givende.

• Forandringen kommunikeres klart og eksplicit

• Tydelige og realistiske målsætninger og delmål

For at understøtte dette, bør ledelsen decentralt ligeledes kvalificere og skabe rum for videndelingsprocesser internt i organisationen.

 Uddybende beskrivelse