Afklar administrativ metode for vikardækning

Retur til oversigt

Titel på opgaven

Afklar administrativ metode for vikardækning

Beskrivelse

Der er ikke funktionalitet i Aula, der dækker udarbejdelse af vikar- og gårdsvagtskema. Begge dele kan dog vises via Aulas kalender gennem integrationen til det skoleadministrative system i kommunen.

På en række skoler udarbejdes det daglige vikarskema og gårdvagtskema i SkoleIntra. Efter endt implementering af Aula skal de udarbejdes i de skoleadministrative systemer (Tabulex TRIO).

• Muligvis implementering af nye arbejdsgange ift. Vikar- og gårdvagtsskema i de skoleadministrative systemer (Tabulex TRIO) alt efter, hvordan disse opgaver løses i dag

• De nye praksisser ifm. vikardækning og gårdvagtsskema medfører nye arbejdsgange, hvilket betyder, at skolerne med fordel vil kunne implementere de nye arbejdsgange før den egentlige implementering af Aula

 Uddybende beskrivelse