Udarbejd uddannelsesplan for pædagogisk personale

Retur til oversigt

Titel på opgaven

Udarbejd uddannelsesplan for pædagogisk personale


Beskrivelse

Hver skole skal afklare og planlægge, hvordan og hvornår uddannelsen af det øvrige personale afvikles.

• På baggrund af kommunalt udarbejdet tidsplan udarbejder ledelsen en tidsplan for uddannelse af medarbejdere.

Netcompany gennemfører uddannelsen af superbrugere og administratorer, inden udrulningen af Aula. Uddannelse af administratorer og superbrugere afvikles i efteråret 2018 for skoleområdet og i efteråret 2019 for dagtilbud.

Skolernes superbrugere varetager uddannelse og formidling til øvrigt pædagogisk personale i foråret 2019.

Uddybende beskrivelse

Læs: Udleveret materiale på uddannelsen af Decentrale Administrative Pædagogiske Superbrugere

Superbrugernes uddannelse af institutionens medarbejdere