Udarbejd strategi og proces for information og kommunikation om Aula

Retur til oversigt

Titel på opgaven

Udarbejd strategi og proces for information og kommunikation om Aula


Beskrivelse

I forhold til Aulas succes er det helt centralt, at ledelsen gør sig klart, hvordan der skal kommunikeres omkring Aula.

• Skolerne udarbejder en strategi for kommunikation, hvor det fremgår, hvilken information hvilke modtagere skal have hvornår i implementeringsprocessen for Aula

• Det skal være klart for alle brugere, hvordan ny funktionalitet og ændrede arbejdsgange fremadrettet vil understøtte institutionens og kommunens mål og succeskriterier for Aula

Uddybende beskrivelse

Se Kommunikationsstrategien for Aula og brug handleplanen (Worddokument). Læs mere om kommunikation på siden ”Principper for god kommunikation"