Tilpasning af generisk informationsmateriale

Retur til oversigt

Titel på opgaven

Tilpasning af generisk informationsmateriale

Beskrivelse

KOMBIT leverer generisk informationsmateriale om Aula rettet mod henholdsvis pædagogisk personale, elever og forældre.

• Dette materiale skal tilpasses og målrettes skolens/ institutionens medarbejdere og brugere

Uddybende beskrivelse

Læs:

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Kommunikationsoversigt-til-kommuner-Aula.pdf

https://aulainfo.dk/