Plan for opfølgning på målopfyldelse og fremdrift for Aula

Retur til oversigt

Titel på opgaven

Plan for opfølgning på målopfyldelse og fremdrift for Aula

Beskrivelse

På baggrund af skolens og kommunens overordnede målsætninger for implementeringen af Aula, skal der iværksættes konkret opfølgning.

• Der skal udarbejdes en plan med tydelige milepæle for indsatser, mål, delmål og fremdrift

Uddybende beskrivelse

Læs: Hovedformål (PowerPoint)