Overordnet planlægning og allokering af ressourcer til uddannelse af superbruger og pædagogisk personale

Retur til oversigt

Titel på opgaven

Overordnet planlægning og allokering af ressourcer til uddannelse af superbruger og pædagogisk personale

Beskrivelse

I forbindelse med planlægning af uddannelse for superbrugere på skole og dagtilbudsområdet skal ledelsen vurdere og træffe beslutninger ift. følgende aktiviteter:

• Sikre timeallokering for superbrugere og pædagogisk personale ifm. uddannelse

• Sikre timeallokering for superbrugere ifm. forberedelse af undervisning lokalt, herunder tid til sparring med ledelse ift. lokal målsætning og succeskriterier for anvendelse af Aula

• Sikre timeallokering til egen lokal supportorganisation

• Afklare timeallokering ift. et kommunalt superbrugernetværk

Uddybende beskrivelse

Superbrugernes uddannelse af institutionens medarbejdere