Overflytning af data

Retur til oversigt

Titel på opgaven

Overflytning af data

Beskrivelse

Migrering af data fra SkoleIntra (Itslearning) til Aula afvikles juli 2019.

Migreringen vil foregå automatisk, men der vil stadig være en række koordineringsopgaver for kommunen, såsom eksempelvis at sikre at de rette data er blevet migreret til de rette steder efter den endte migrering. Netcompany vender tilbage med en konkretisering af opgaven, når testdataene fra dataudtrækket fra SkoleIntra (Itslearning) er endelig analyseret, og der er fastlagt en proces for den automatiske migrering fra SkoleIntra (Itslearning).

Uddybende beskrivelse

Læs:

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Vejledning-til-datamigrering.pdf