Organisering af superbrugernetværk

Retur til oversigt

Titel opgaven

Organisering af superbrugernetværk

Beskrivelse

Netcompany og KOMBIT anbefaler, at kommunerne etablerer kommunale eller tværkommunale superbrugernetværk til koordination og videndeling på tværs af alle superbrugere i skoler og dagtilbud.

I Aula er det muligt at oprette grupper, der enten er åbne, ansøge om medlemskab eller lukkede grupper, som oplagt kan benyttes ifm. videndeling i superbrugernetværk. Denne opgave varetages af kommunens administrator.

• Allokering af ressourcer til deltagelse i kommunalt superbrugernetværk

• Koordinering af samarbejde i superbrugernetværket på tværs af skolerne

• Herunder ligger også overvejelser om, hvordan kommunikationen tilrettelægges og finder sted dels internt i superbrugergruppen dels eksternt ift. at sikre viden til de øvrige brugere

Uddybende beskrivelse

Læs:

Skoler.syddjurs.dk/aula/Hvem hjælper mig

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Artikel-5-Organisering-af-superbrugere-samt-planl%c3%a6gning-af-uddannelsesforl%c3%b8b-og-ressourcer.pdf