Organisering af overflyttede data i Aula

Retur til oversigt

Titel på opgaven

Organisering af overflyttede data i Aula

Beskrivelse

Efter den manuelle og automatiske overflytning fra SkoleIntra vil der være behov for, at institutionsadministrator og pædagogiske medarbejdere laver en endelig organisering af de migrerede data.

Netcompany vender tilbage med en konkretisering af opgaven, når testdataene fra dataudtrækket fra SkoleIntra er endelig analyseret, og der er fastlagt en proces for den automatiske overflytning fra SkoleIntra.

Uddybende beskrivelse