Kvalitetssikring af UNI-Login

Retur til oversigt

Titel opgaven

Kvalitetssikring af UNI-Login

Beskrivelse

Alle brugere af Aula skal gøre brug af CPR-identificerede UNI-Login, når der logges ind i Aula.

De fleste brugere i det pædagogiske personale har UNI-Login i grundskolen, der allerede er CPR-identificeret, idet de er importeret til UNI-Login via TEA.

• Det skal sikres, at alle brugere har et UNI-Login

• Hver institution skal sikre, at oprettelse af CPR-identificerede UNI-Logins er gennemført for alle brugere på skoleområdet – herunder særligt være opmærksom på login til forældre og eventuelt brugere i forbindelse med åben skole

• Det skal sikres, at forældre/Værger og andre relevante eksterne aktører har UNI-Login

Uddybende beskrivelse