Afklaring af hjemmesideindhold

Retur til oversigt

Titel på opgaven

Afklaring af hjemmesideindhold

Beskrivelse

Skolers hjemmesider kan opsættes fra april 2019, men meget af opsætningsarbejdet kan forberedes i perioden frem til april 2019, således at opsætningen fra april 2019 går hurtigt. Dette gælder eksempelvis tekstindhold, billeder etc.

Det vil være simpelt at tilføje og flytte indhold til Aulas hjemmeside, da den har en enkelt brugergrænseflade, som generelt kendes fra Aula og Aulas administrationsmodul. Eksempelvis kan indhold let overføres fra institutionernes nuværende hjemmeside til Aulas hjemmeside ved at kopiere indholdet over.

For at forberede opsætningen af hjemmesider, vil det være vigtigt i første omgang at træffe beslutninger om hvilket indhold, der skal være på hjemmesiderne:

· Skal indholdet på den nuværende hjemmeside omskrives, eller blot kopieres over i sin nuværende form?

· Skal vi ensrette hjemmesideindhold i kommunen eller er den enkelte skole ansvarlig for processen?

Yderligere information om hjemmesidefunktionalitet kan ses via nedenstående link. Til januar 2019, når det mere detaljerede design at hjemmesider ligger fast, kommer der mere præcis information om layout og designmuligheder.

Uddybende beskrivelse

Læs: Artikel 10 Hjemmesideafklaring