Afklar behov for tilgang til og organisering af skolens egen support

Retur til oversigt

Titel på opgaven

Afklar behov for tilgang til og organisering af skolens egen support

Beskrivelse

Hver skole skal sikre etablering og organisering af egen supportorganisation, som kan yde support og vejledning til medarbejdere, børn og forældre ift. Aula.

Skolerne bør derfor afklare:

• Hvordan skal skolens support organiseres udover de allerede udpegede Decentrale Superbrugere?

• Superbrugerne skal tildeles en supplerende supportrolle lokalt – eksempelvis ifm. support, der omhandler den pædagogiske anvendelse af Aula.

• Hvordan kommunikeres der om institutionens supportorganisation til administrativt og pædagogisk personale og forældre?

Uddybende beskrivelse

Læs:

http://aula.dk/wp-content/uploads/Artikel-7-Organisering-af-kommunens-egen-supportorganisation.pdf